Navigace

Obsah

Budova DD                  Dětský domov Vranov u Brna

je státní zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti od 3 do 18, případně 19 let.  Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření i zletilému nazaopatřenému dítěti po ukončení ústavní výchovy, které se připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Kapacita dětského domova je 25 dětí, které jsou rozděleny do tří rodinných skupin. O každou rodinnou skupinu se starají kmenoví  vychovatelé.

Naše prosba

Prosíme všechny, kterým není lhostejný životní příběh dětí vyrůstajících bez zázemí vlastní rodiny, o sponzorování našich aktivit formou finančního, případně věcného daru po dohodě s vedením dětského domova.

Historie a současné zázemí

Dětský domov Vranov byl založen v roce 1949. Byl umístěn do větší rodinné vily, která sloužila jako rodinné sídlo. Po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2011 je k původní vile přistavěna další budova, ve které jsou tři samostatné byty. Celý domov je obklopen velkou zahradou, jejíž součástí je hřiště s umělým povrchem. V areálu se také nacházejí dvě garáže, které slouží jako úložné prostory sportovních a jiných potřeb DD. 

Naše plány

V současnosti patří k hlavním cílům zajištění všestranného rozvoje osobnosti dětí, jejich příprava na vstup do samostatného života jako osobností uvědomujících si svá práva a povinnosti, individuální přístup k dětem, vytvoření bezpečného a příjemného prostředí. 

Hlavním cílem dětského domova je zajištění výchovy, vzdělání, naplňování psychických a sociálních potřeb dětí, postupné zmírňování handicapů, které si děti přinášejí z původního dysfunkčního rodinného prostředí, poskytnutí bezpečného zázemí.

Obchůdky s Albertem 2019 .

Tak Vám zase po roce  nabídneme ke  koupi  výrobky s vánoční tématikou, které jsme vyrobili  přes léto  a na podzim. Snad se Vám budou líbit a spoustu si jich koupíte. Předem děkujeme !Albert

Zpátky do školy.

Tak je to tady. Po dlouhých týdnech izolace v domově půjdou v pondělí 25. května 2020 děti z MŠ a ZŠ na  1. stupni do školy. Všichni se moc těší na své kamarády, učitele a učitelky. I když s nimi byli v kontaktu přes sociální sítě, Skype , Google a jiné aplikace, osobní kontakt nic nenahradí. Ostatní naše děti z 2. stupně a středních škol do školy půjdou až v září. Těžko si lze představit, jaká pak bude situace, nikdo neví, jak se celkové rozvolnění opatření projeví. Budeme však chtít být optimisty a věřit, že od příštího roku se vše vrátí k normálu. Uplynulé období vůbec nebylo lehké . Po počátečním strachu z onemocnění a následných přijatých  opatřeních  jsme museli rychle začít fungovat v jiné režimu. Náročné to bylo pro všechny zaměstnance a především pro pedagogy, kterým se prodloužili směny na 12 hodin a kromě běžných povinností v péči o děti se museli s dětmi během dne  učit. Netřeba zdůrazňovat, jak je služba náročná v situaci, kdy jsou děti nervózní, frustrované a omezené na pohybu mimo zařízení a v kontaktu se svými příbuznými. Bohužel jsme jako obvykle stáli na okraji zájmu veřejnosti a médií. Až článek Tomáše Slavaty veřejnost seznámil s těžkostmi života v DD za karanténních opatření. Tato doba však měla i příznivé dopady. Zdá se, že došlo k většímu stmelení zaměstnanců DD a dětí. Ozvali se také lidé , kteří nám nabízeli pomoc např. dodáním ochranných a desinfekčních prostředků ( OÚ Vranov, KÚ JMk, Tomáš Slavata ), Firma Rigalli nám poslala sladkosti, pan Belza hry a hračky, Nadání a dovednosti o.p.s. notebook aj. Všem patří naše velké poděkování. Největší dík ale patří přece jenom zaměstnancům DD Vranov za to, jak celou situaci zvládli.

Petr Jůza, ředitel

Novinky

21.02.2019 - 22.02.2022

Povinně zveřejňované informace

Detail Úřední deska

V domově byl Mikuláš !

Nejen  Mikuláš, ale i čertisko s andělem navštívili náš domov ve čtvrtek 5.12.2019. Děti se musely ze svých ,, hříchů vykoupit “ písničkou  nebo básničkou a slibem polepšení. Ale protože konaly i dobré skutky , byly po zásluze odměněny. Velký dík  patří jako každoročně dětem a jejich rodičům  ze Základní školy v  Lipůvce,  které se významně podílely svou sbírkou sladkostí na spokojenosti našich dětí s obdrženými dárečky.Mikuláš

Velký úspěch v   Albertu

ObchůdkyJak už se stalo tradicí v posledních letech, tak i letos jsme  se účastnili projektu ,, Obchůdky s Albertem“. Jak už z názvu vyplývá , naším partnerem je Nadační fond Albert, který nám umožnil prodej našich výrobků  v  jeho prodejně v Brně na Halasově náměstí  a také přispěl  finanční částkou na nákup materiálu, ze kterého jsou výrobky vyráběny.  Začali jsme s přípravou již o prázdninách, kdy jsme ostříhali levanduli, kterou jsme použili na voňavé polštářky a sirup . V keramické peci jsme vypálili betlémky a  krmítka . Další výrobky jsme vyrobili z přírodních materiálů, papíru, textilu. Vše jsme úhledně zabalili a sami prodávali. Prodej se setkal s velikým úspěchem. Kupující ocenili nejen kvalitu zpracování výrobků  a zvolené motivy, ale také naše ,, obchodní “ schopnosti. Podařilo se nám vydělat pěknou  finanční  částku, kterou si rozdělíme mezi sebe a také za ni pojedeme na hezký  výlet. Děkujeme všem , kteří nám s výrobou, dopravou a prodejem pomáhali!

Vánoce 2019Vánoce

Vánoční svátky se opět vydařily. Významnou měrou se na tom podíleli strejdové a  tety  , kteří nám připravili  krásné prostředí, dobré jídlo a  spoustu cukroví . I  když víme, že dárky nosí Ježíšek, tak víme taky, že mu s tím pomáhali všichni zaměstnanci našeho domova. Velký dík patří také neznámým lidem, kteří nakoupili dárky skrze dobročinnou akci v Hypermarketu Globus, nebo je přivezli přímo do domova. Doufáme, že po Novém roce napadne taky nějaký sníh ,abychom si užili také zimních radovánek.