Navigace

Obsah

Budova DD                  Dětský domov Vranov u Brna

je státní zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti od 3 do 18, případně 19 let.  Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření i zletilému nazaopatřenému dítěti po ukončení ústavní výchovy, které se připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Kapacita dětského domova je 25 dětí, které jsou rozděleny do tří rodinných skupin. O každou rodinnou skupinu se starají kmenoví  vychovatelé.

Naše prosba

Prosíme všechny, kterým není lhostejný životní příběh dětí vyrůstajících bez zázemí vlastní rodiny, o sponzorování našich aktivit formou finančního, případně věcného daru po dohodě s vedením dětského domova.

Historie a současné zázemí

Dětský domov Vranov byl založen v roce 1949. Byl umístěn do větší rodinné vily, která sloužila jako rodinné sídlo. Po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2011 je k původní vile přistavěna další budova, ve které jsou tři samostatné byty. Celý domov je obklopen velkou zahradou, jejíž součástí je hřiště s umělým povrchem. V areálu se také nacházejí dvě garáže, které slouží jako úložné prostory sportovních a jiných potřeb DD. 

Naše plány

V současnosti patří k hlavním cílům zajištění všestranného rozvoje osobnosti dětí, jejich příprava na vstup do samostatného života jako osobností uvědomujících si svá práva a povinnosti, individuální přístup k dětem, vytvoření bezpečného a příjemného prostředí. 

Hlavním cílem dětského domova je zajištění výchovy, vzdělání, naplňování psychických a sociálních potřeb dětí, postupné zmírňování handicapů, které si děti přinášejí z původního dysfunkčního rodinného prostředí, poskytnutí bezpečného zázemí.

ddfd

Den dětí

V pondělí 1. června jsme společně oslavili Mezinárodní den dětí. Děti se zúčastnily soutěží v jízdě zručnosti na koloběžce, hodu vlastnoručně vyrobenou vlaštovkou, hodu kroužky na cíl a na závěr dostaly otázky ověřující jejich vědomosti o zvířatech, rostlinách a dopravních předpisech. Byly rozděleny do tří kategorií podle věku a vítězové dostali diplomy a věcné ceny. Všichni pak obdrželi dárkové balíčky se sladkostmi a dárkovými předměty. K večeru jsme si opekli špekáčky a sýry na ohýnku. Počasí vyšlo na jedničku a všem se odpoledne moc líbilo. Více obrázků  je  v fotogalerii .

Výlet na rozhlednu .

V srpnu se vydali děti a někteří zaměstnanci na výlet na rozhlednu Podvrší nedaleko Blanska. K rozhledně je pěkný přístup a i když výstup není zcela snadný, všichni v sobě našli odvahu a vystoupali až nahoru. Odměnou nám byl krásný rozhled na okolní přírodu. Po sestupu jsme navštívili nedaleké Muzeum včelařství, kde jsme se dozvěděli soustu zajímavostí o chovu včel. Na oběd jsme se stavili v restauraci Obůrka a poté zamířili do Blanska na přehradu Palava. I když bylo poněkud chladno, někteří odvážlivci se i vykoupali. Celý výlet se všem moc líbil. Obrázky najdete ve fotogalerii.

 

Novinky

21.02.2019

Povinně zveřejňované informace

Detail Úřední deska

veteráni

Výstava veteránů ve Slavkově.

V soboru 5.9.2020 jsme navštívili výstavu veteránů ve Slavkově.  Vystavené exponáty byly překrásné, stejně jako zámecký park, kde výstava probíhala. Stejně tak jsme obdivovali dobové kostýmy účastníků. Bylo to hezké , zajímavé i poučné.  Obrázky najdete ve fotogalerii.

Mikuláš

Mikuláš

Také do našeho domova zavítal Mikuláš. Donesl dětem spoustu sladkostí a ovoce. Jako tradičně si na nás vzpomněli kamarádi ze Základní škole v Lipůvce, kteří nám poslali spoustu dobrot. Děkujeme jim i Mikulášovi „! 😊

Vánoce

Vánoce  

Letošní Vánoce byly vše, jen ne tradiční. Bohužel díky nemocí způsobenou nákazou Covid 19, většina strejdů a tet v domově nebyla, proto jsme zrušili společnou slavnostní večeři  plánovanou na 22.12.2020. Ty děti, které v domově zůstaly dostaly dárky na Štědrý den a ty co odjížděly domů s sebou. Díky rychlé reakci a koordinací Odboru školství JmK ,  zásadní výpomoci kolegů z enviromentálního zařízení Lipka Brno a pedagogů ze Střední školy informatiky , poštovnictví a finančnictví Brno Čichnova se nám podařilo situaci zvládnout a zabezpečit provoz domova.

Situace se zlepšila na začátku ledna, tak jsem si uspořádali  vánoční večírek , byť v menším rozsahu, dodatečně. Pan kuchař udělal bramborový salát a  řízky, bylo i cukroví a zmrzlina. Atmosféru umocnil čerstvě napadaný sníh za okny a dárky, které jsme dostali od zaměstnanců firmy 8 klima a.s. a občanů, kteří je  nakoupili v Globusu v Ivanovicích. Tím všem aspoň na dálku děkujeme! Všichni jsme se na společný večírek těšili a byli rádi, že se ho podařilo uspořádat.

Sáňkování

Sáňkování

První dny letošního roku nás obdarovali sněhovou pokrývkou, která umožnila alespoň  jízdu na bobech a sáňkách a ostatní zimní radovánky. Je to fajn ! 😊