Navigace

Obsah

Budova DD                  Dětský domov Vranov u Brna

je státní zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti od 3 do 18, případně 19 let.  Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření i zletilému nazaopatřenému dítěti po ukončení ústavní výchovy, které se připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Kapacita dětského domova je 25 dětí, které jsou rozděleny do tří rodinných skupin. O každou rodinnou skupinu se starají kmenoví  vychovatelé.

Naše prosba

Prosíme všechny, kterým není lhostejný životní příběh dětí vyrůstajících bez zázemí vlastní rodiny, o sponzorování našich aktivit formou finančního, případně věcného daru po dohodě s vedením dětského domova.

Historie a současné zázemí

Dětský domov Vranov byl založen v roce 1949. Byl umístěn do větší rodinné vily, která sloužila jako rodinné sídlo. Po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2011 je k původní vile přistavěna další budova, ve které jsou tři samostatné byty. Celý domov je obklopen velkou zahradou, jejíž součástí je hřiště s umělým povrchem. V areálu se také nacházejí dvě garáže, které slouží jako úložné prostory sportovních a jiných potřeb DD. 

Naše plány

V současnosti patří k hlavním cílům zajištění všestranného rozvoje osobnosti dětí, jejich příprava na vstup do samostatného života jako osobností uvědomujících si svá práva a povinnosti, individuální přístup k dětem, vytvoření bezpečného a příjemného prostředí. 

Hlavním cílem dětského domova je zajištění výchovy, vzdělání, naplňování psychických a sociálních potřeb dětí, postupné zmírňování handicapů, které si děti přinášejí z původního dysfunkčního rodinného prostředí, poskytnutí bezpečného zázemí.

ddfd

Den dětí

V pondělí 1. června jsme společně oslavili Mezinárodní den dětí. Děti se zúčastnily soutěží v jízdě zručnosti na koloběžce, hodu vlastnoručně vyrobenou vlaštovkou, hodu kroužky na cíl a na závěr dostaly otázky ověřující jejich vědomosti o zvířatech, rostlinách a dopravních předpisech. Byly rozděleny do tří kategorií podle věku a vítězové dostali diplomy a věcné ceny. Všichni pak obdrželi dárkové balíčky se sladkostmi a dárkovými předměty. K večeru jsme si opekli špekáčky a sýry na ohýnku. Počasí vyšlo na jedničku a všem se odpoledne moc líbilo. Více obrázků  je  v fotogalerii .

Výlet na rozhlednu .

V srpnu se vydali děti a někteří zaměstnanci na výlet na rozhlednu Podvrší nedaleko Blanska. K rozhledně je pěkný přístup a i když výstup není zcela snadný, všichni v sobě našli odvahu a vystoupali až nahoru. Odměnou nám byl krásný rozhled na okolní přírodu. Po sestupu jsme navštívili nedaleké Muzeum včelařství, kde jsme se dozvěděli soustu zajímavostí o chovu včel. Na oběd jsme se stavili v restauraci Obůrka a poté zamířili do Blanska na přehradu Palava. I když bylo poněkud chladno, někteří odvážlivci se i vykoupali. Celý výlet se všem moc líbil. Obrázky najdete ve fotogalerii.

 

Novinky

21.02.2019 - 22.02.2022

Povinně zveřejňované informace

Detail Úřední deska

Zpátky do školy.

Tak je to tady. Po dlouhých týdnech izolace v domově půjdou v pondělí 25. května 2020 děti z MŠ a ZŠ na  1. stupni do školy. Všichni se moc těší na své kamarády, učitele a učitelky. I když s nimi byli v kontaktu přes sociální sítě, Skype , Google a jiné aplikace, osobní kontakt nic nenahradí. Ostatní naše děti z 2. stupně a středních škol do školy půjdou až v září. Těžko si lze představit, jaká pak bude situace, nikdo neví, jak se celkové rozvolnění opatření projeví. Budeme však chtít být optimisty a věřit, že od příštího roku se vše vrátí k normálu. Uplynulé období vůbec nebylo lehké . Po počátečním strachu z onemocnění a následných přijatých  opatřeních  jsme museli rychle začít fungovat v jiné režimu. Náročné to bylo pro všechny zaměstnance a především pro pedagogy, kterým se prodloužily směny na 12 hodin a kromě běžných povinností v péči o děti se museli s dětmi během dne  učit. Netřeba zdůrazňovat, jak je služba náročná v situaci, kdy jsou děti nervózní, frustrované a omezené na pohybu mimo zařízení a v kontaktu se svými příbuznými. Bohužel jsme jako obvykle stáli na okraji zájmu veřejnosti a médií. Až článek Tomáše Slavaty veřejnost seznámil s těžkostmi života v DD za karanténních opatření. Tato doba však měla i příznivé dopady. Zdá se, že došlo k většímu stmelení zaměstnanců DD a dětí. Ozvali se také lidé , kteří nám nabízeli pomoc např. dodáním ochranných a desinfekčních prostředků ( OÚ Vranov, KÚ JMk, Tomáš Slavata ), Firma Rigalli nám poslala sladkosti, pan Belza hry a hračky, Nadání a dovednosti o.p.s. notebook aj. Všem patří naše velké poděkování. Největší dík ale patří přece jenom zaměstnancům DD Vranov za to, jak celou situaci zvládli.

Petr Jůza, ředitel

 

lll

Konec školní roku

V úterý 30.6.2020 jsme se rozloučili se školním rokem a jak jinak, než pořádnou párty :-). Nejprve ale probíhaly různé dovednostní, sportovní a zábavné soutěže. Kdo v čem zvítězil nebylo důležité, hlavně, že jsme se dobře pobavili. Všem pěkně vyhládlo, tak  přišlo k duhu řádné občerstvení : masíčko a hermelín na grilu, spousta zeleniny,  tety upekly buchty a všichni dostali i ledňáka. Společně jsme si zazpívali a pěkně popovídali. Ti , kdo ještě neměli dost,  se sešli na hřišti a zahráli si míčové hry. Všichni byli spokojení. Více ve fotogalerii.

veteráni

Výstava veteránů ve Slavkově.

V soboru 5.9.2020 jsme navštívili výstavu veteránů ve Slavkově.  Vystavené exponáty byly překrásné, stejně jako zámecký park, kde výstava probíhala. Stejně tak jsme obdivovali dobové kostýmy účastníků. Bylo to hezké , zajímavé i poučné.  Obrázky najdete ve fotogalerii.